کلینیک هارد ایران به عنوان پیشگام عرصه‌ی بازیابی اطلاعات در ایران و خاورمیانه تاکنون به نجات شمار زیادی از کسب‌وکارها، نهادها و کاربران شتافته و اطلاعات حیاتی آنها را کامل بازگردانده است. کلینیک هارد ایران اصلی‌ترین خدمت شرکت هارد ایران و نخستین مرکز بازیابی کشور است.

برای آشنایی بیشتر به سایت اصلی کلینیک هارد ایران مراجعه کنید: