شرکت هارد ایران از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۰ تاکنون چندین شعبه و زیر مجموعه تاسیس کرده و در طی ۲۹ سال گذشته برخی از این شعبه‌ها و زیر مجموعه‌ها با یکدیگر ادغام شدند. برخی از سودجویان و سواستفاده‌گران شروع به استفاده از برندهای معتبر ایجاد شده توسط شرکت هارد ایران کرده‌اند. مرکز هارد ایران و کانون هارد ایران دو برند زیر مجموعه‌ی شرکت هارد ایران بوده که در سال ۱۳۸۹ هر دو برند با یکدیگر ادغام شده و در نهایت در سال ۱۳۹۰ در کلینیک هارد ایران ادغام گردیدند و دفاتر و پرسنل شعبه‌های آنها که در غرب و شرق تهران بود جمع‌آوری و در دفتر مرکزی شرکت هارد ایران واقع در خیابان ولیعصر؛ ابتدای خیابان مطهری تجمیع شدند. بنابراین شرکت هارد ایران هیچ شعبه‌ای دیگر در غرب و شرق تهران نداشته و مرکز هارد ایران و کانون هارد ایران هر دو در کلینیک هارد ایران ادغام و تجمیع شده‌اند. شرکت هارد ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که به عنوان صاحب نام‌های تجاری و برندهای مرکز هارد ایران و کانون هارد ایران و کلینیک هارد ایران و خانه هارد ایران از تمام سودجویان و سواستفاده‌گرانی که از این چهار نام تجاری ویژه‌ی شرکت هارد ایران بهره‌برداری غیرقانونی می‌کنند شکایت کرده و آنها را به دادگاه بکشاند.

کانون هارد ایران برند و زیر مجموعه‌ی پیشین شرکت هارد ایران بوده که دفتر آن در کلینیک هارد ایران تجمیع شده است.

بنابراین نشانی کنونی کانون هارد ایران همان نشانی کلینیک هارد ایران است:

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای تخت طاووس (ابتدای خیابان مطهری)، جنب هتل بزرگ تهران، کوچه منصور، پلاک ۷۵، طبقه همکف، واحد یک، دفتر مرکزی شرکت هارد ایران