شرکت هارد ایران از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۰ تاکنون چندین شعبه و زیر مجموعه تاسیس کرده و در طی ۲۹ سال گذشته برخی از این شعبه‌ها و زیر مجموعه‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند.

نشانی دفتر مرکزی هارد ایران


کلینیک هارد ایران: تنها شعبه کنونی خانه هارد ایران و دفتر مرکزی شرکت هارد ایران

اولین مرکز بازیابی اطلاعات در خاورمیانه و ایران که هم‌اکنون دفتر مرکزی و تنها شعبه‌ی فعال کنونی خانه هارد ایران و شرکت هارد ایران در شهر تهران است.

نشانی کلینیک هارد ایران
آشنایی با تاریخچه‌ی کلینیک هارد ایران

مرکز هارد ایران: مرکز بازیابی اطلاعات شرکت هارد ایران در شرق تهران

برند زیر مجموعه‌ی شرکت هارد ایران بوده که در سال ۱۳۸۹ با کانون هارد ایران ادغام شده و در نهایت در سال ۱۳۹۰ هر دو مجموعه در کلینیک هارد ایران ادغام و تجمیع شدند.

نشانی مرکز هارد ایران

کانون هارد ایران: مرکز بازیابی اطلاعات شرکت هارد ایران در غرب تهران

برند زیر مجموعه‌ی شرکت هارد ایران بوده که در سال ۱۳۸۹ با مرکز هارد ایران ادغام شده و در نهایت در سال ۱۳۹۰ هر دو مجموعه در کلینیک هارد ایران ادغام و تجمیع شدند.

نشانی کانون هارد ایران

خانه هارد ایران: مرکز بازیابی اطلاعات شرکت هارد ایران در خیابان ولیعصر تهران

برند زیر مجموعه‌ی شرکت هارد ایران بوده که واحد بازیابی اطلاعات آن در سال ۱۳۹۳ در کلینیک هارد ایران ادغام و تجمیع شد و واحد فروش هارد معادل آن هم‌اینک با برند خانه هارد دیسک ایران به کار خود ادامه می‌دهد که برای خرید و فروش هارد معادل و قطعات یدکی هارد دیسک می‌توانید به آن مراجعه کنید.

نشانی خانه هارد دیسک ایران