خانه هارد ایران برند زیر مجموعه‌ی شرکت هارد ایران بوده که واحد بازیابی اطلاعات آن در سال ۱۳۹۳ در کلینیک هارد ایران ادغام و تجمیع شد و واحد فروش هارد معادل آن هم‌اینک با برند خانه هارد دیسک ایران به کار خود ادامه می‌دهد که برای خرید و فروش هارد معادل و قطعات یدکی هارد دیسک می‌توانید به آن مراجعه کنید.

خانه هارد دیسک ایران به عنوان مکانی تخصصی برای عرضه و خرید هارد دیسک‌های معادل به منظور اهدای قطعه و هد معادل برای جراحی یا تعمیر هارد توسط شرکت هارد ایران تاسیس شده است. خانه هارد دیسک ایران بر آن است تا منبع تامین قطعات یدکی هارد دیسک در تمام خاورمیانه باشد.