انجمن هارد ایران توسط شرکت هارد ایران برای رفع نیاز به وجود یک انجمن تخصصی به منظور گفتگو و تبادل اطلاعات و تجربه‌ها میان فعالان تخصصی و کاربران حرفه‌ای و خانگی در مسائل مرتبط با هارد دیسک و بازیابی اطلاعات و مشارکت‌های فعال در این زمینه تاسیس شده است.