تقدیر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از شرکت هارد ایران

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران طی مراسمی از مدیریت شرکت هارد ایران تقدیر به عمل آورد. متن این تقدیرنامه به شرح زیر است: